divendres, 1 de maig de 2015

Ens torna a visitar Catalunya Ràdio sobre la metodologia de les matemàtiques

Així introdueixen el seu reportatge a Catalunya Ràdio:

Avui parlem de com ensenyen matemàtiques a l'Escola Quatre Vents de Manlleu, a Osona. Ens ho explica Isabel Sellas, del grup de recerca CODI, que és qui ha ideat el mètode i els assessora des de fa tres anys en la seva aplicació. Entrem a la classe de quart, on la mestra, la Maria, està fent pràctiques amb els seus alumnes.dilluns, 13 d’abril de 2015


AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS 2015-2016
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES


BENEFICIARIS I REQUISITS
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
  1. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics del territori de la comarca d’Osona, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
  2. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
  3. Fer ús del servei de menjador escolar.
  4. No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2014, calculada d’acord amb la fórmula següent: 1,5 *IRSC + (1.500,00 EUR x (MUF -1))

(MUF) Membres de la unitat familiar
Renda límit anual
Renda mensual
(IRSC) Índex de renda de suficiència de Catalunya: 7.967,73 euros anuals.
(MUF) Membres de la unitat familiar.
2
13.451,60€
960,83€
3
14.951,60€
1.067,97€
4
16.451,60€
1.175,11€
5
17.951,60€
1.282,26€
6
19.451,60€
1.389,40€
7
20.951,60€
1.496,54€
Exemple de rendes límit

  1. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00€
  2. No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari, calculats d’acord amb les bases, superiors a 1.700€
  3. La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no podrà superar els 42.900 euros.
  4. La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres de la unitat familiar no podrà superar els 13.130 euros per cada membre computable.
SOL·LICITUD
Els impresos oficials de sol·licitud estaran a disposició dels interessats en els centres docents. La sol·licitud es presentarà  en el centre docent de matriculació de  l’alumne/a.
TERMINIS

Primer termini: del 15 d’abril al 14 de maig de 2015 alumnes matriculats al centre.
Segon termini: del 15 de maig al 28 de setembre, per alumnes de nova matriculació al centre.
Tercer termini: de l’1 d’octubre de 2015 fins al 30 d’abril de 2016, només per alumnes matriculats al centre després del 30 de setembre i casos proposats per serveis socials.

divendres, 20 de febrer de 2015

Ens visita Catalunya Ràdio

Avui hem tingut una visita especial a l'escola. Ens ha visitat la periodista de Catalunya Ràdio Laia Claret. Ha fet un reportatge sobre com s'ensenyen les matemàtiques a l'escola. Ha estat una connexió en directe del programa Els matins de Catalunya Ràdio que presenta Mònica Tarribas.